DESCARGAR
VIGILANCIA COMPETITIVA

Financing support objectives

 

Descobrir les eines per a la gestió eficient de la Vigilància Tecnològica, analitzar la seva importància, aprendre a implementar-la i fomentar-ne l’ús segons les necessitats de cada tipologia d'empresa.

Agenda

Conèixer què és la Vigilància Tecnològica i la Intel·ligència competitiva. Introduir aquests conceptes i veure’n la seva relació amb la gestió de la Innovació i vinculació amb d’altres eines estratègiques (propietat industrial, roadmaps, prospectiva). Comprendre la seva utilitat per a tots tipus d’organitzacions des de pimes a grans empreses, i des d’empreses privades, a centres de recerca, fins a institucions públiques.

 

• Aprendre com aplicar-la a la nostra Empresa. Definir les bases per sistematitzar internament la activitat de vigilància /intel·ligència. Entendre el cicle de la Vigilància / Intel·ligència i els processos de cerca, anàlisis i difusió de la informació. Conèixer els principals tipus d’eines utilitzades i el seu funcionament: buscadors, eines de mineria de dades i textos, plataformes, etc.

 

• Veure’n exemples d’aplicació reals i casos pràctics exitosos. Constatarem com ets pot servir per caracteritzar un sector, per analitzar els competidors, quan pretenem diversificar-nos, a l’hora d’avaluar una tecnologia potencialment interessant, per tal de detectar oportunitat dins d’un sector, etc.

 

Tots els apartats de la sessió formativa van acompanyats d'exemples pràctics i al final es realitzarà un exercici teòric - pràctic a on es poden posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg del mòdul.

Ideal student profile

Empresaris, professionals tècnics o directius del sector públic o privat, que treballen en àrees estratègiques de l’empresa , en la direcció de projectes, en el departament de R + D, o en el departament de gestió de la propietat industrial i / o intel·lectual.

Training resources

Ordinador amb connexió a internet i pantalla projecció

Price per student

Maximum number of students

Entity

BCN Advanced Industry Park