DESCARGAR
INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ

Financing support objectives

Descobrir les eines per a la gestió eficient de l’R+D+i dins de la nostra organització o la nostra futura empresa, analitzar la seva importància, aprendre a implementar-les i fomentar-ne l’ús segons les necessitats de cada tipologia d’empresa.

Agenda

El contingut del curs s’imparteix dividit en els següents apartats:

 

  1. Concepte d’innovació i sistemes de Gestió de la innovació: s’introdueix a l’alumne en el concepte d’innovació, tant des d'un punt de vista pràctic i intuïtiu com des del punt de vista de les definicions teòriques de la UNE 166.000: Gestió de la R+D+i i de la UNE 166.002: Gestió de R+D+i: Sistema de Gestió de la R+D+i.

  2. Normativa existent segons Norma UNE 166000 / Certificació: procés de certificació del sistema de gestió d’R+D+i segons la Norma UNE 166.002. Avantatges de la certificació.

  3. Vigilància Tecnològica i la Intel·ligència competitiva. Introduir aquests conceptes i veure’n la seva relació amb la gestió de la Innovació i vinculació amb d’altres eines estratègiques (propietat industrial, roadmaps, prospectiva). Comprendre la seva utilitat per a tots tipus d’organitzacions des de pimes a grans empreses, i des d’empreses privades, a centres de recerca, fins a institucions públiques.

  4. Creativitat. Es defineix la creativitat dins de l’empresa i com aquesta es pot enfocar dins de la mateixa. S’aporten eines de creativitat tan útils com el brainstorming, el mètode JK, diferents diagrames i una sèrie de filosofies que ens permeten entendre com innoven las grans empreses.

     

    Tots els apartats de la sessió formativa van acompanyats d’exemples pràctics i al final es realitzarà un exercici teòric - pràctic a on es poden posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg del mòdul.

Ideal student profile

Empresaris, professionals tècnics o directius del sector públic o privat, que treballen en àrees estratègiques de l’empresa , en la direcció de projectes, en el departament de R + D, o en el departament de gestió de la propietat industrial i / o intel·lectual.

Training resources

Ordinador amb connexió a internet i pantalla projecció.

Price per student

Maximum number of students

Entity

BARCELONA ADVANCED INDUSTRY PARK