DESCARREGAR
FAST TRACK TO INNOVATION

Descripció

Ajuts per al desenvolupament de projectes d'innovació tecnològica propers al mercat.

Ajut NO REEMBORSABLE de fins al 70% de les despeses elegibles per a empreses amb ànim de lucre i 100% de les despeses elegibles per a entitats ssense ànim de lucre.

Organisme

HORIZONTE 2020

Beneficiari

Consorcis formats per un mínim de 3 i un màxim de 5 entitats legals establertes a, al menys, 3 països membres de la Unió Europea o països associats a l'Horizonte 2020.

Objectius de l'ajut

Fast Track to Innovation (FTI) finança projectes d'innovació en qualsevol àrea tecnològica o aplicació propera al Mercat. La temàtica és oberta i està pensada per a fomentar la cooperació trans-disciplinar i intersectorial.

L'objectiu del programa és:

Despeses elegibles

Grau d'innovació (R+D+i)

R+D+i

Pressupost mínim i/o màxim del projecte

La contribució màxima de la UE serà de 3M€ per projecte.

Condicions de l'ajut

La participació de socis industrials és obligatòria. El pressupost mínim destinat a socis industrials ha de ser del 60% o ha d'haver-hi, al menys, dos socis industrials en un consorci de 2/3 socis o 3 en un consorci de 5.

Data inici i durada del projecte

Durada màxima de projecte: 3 anys.

Fi de presentació de sol·licituds

Convocatòries 2018: 21 febrer / 31 maig / 23 octubre.

Convocatòries 2019: 21 febrer / 23 maig / 22 octubre.

Convocatòries 2020: 19 febrer / 9 juny / 27 octubre.

Dotació pressupostària total de l'ajut

33M€ per convocatòria.

Enllaç web

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf

Informació addicional