DESCARREGAR
ERA-NET

Descripció

Les ERA-NETs són xarxes europees d'agències públiques dedicades al finançament de la R+D+i d'àmbit nacional/regional, que compten amb el recolzament de la Comissió Europea i l'objectiu de les quals és afavorir la coordinació dels programes d'investigació i desenvolupament dels estats europeus i mobilitzar recursos, per afrontar conjuntament els reptes tecnològics estratègics de manera més focalitzada, coherent i efectiva.

Organisme

CDTI

Beneficiari

Consorci de caràcter transnacional format per un mínim de dos o tres entitats independents de dos o tres països participants. L'ajut del CDTI finançarà únicament a empreses espanyoles que desenvolupin activitats de RI+D a Espanya. Els centres públics d'investigació, universitats o d'altres entitats sense ànim de lucre poden participar sota subcontractació per una empresa espanyola (o alternativament poden consultar amb el MINECO sobre la possibilitat de rebre finançament d'aquest organisme).

Objectius de l'ajut

El principal objectiu de les ERA-NETs consisteix en implementar convocatòries conjuntes per al finançament de projectes transnacionals de cooperació tecnològica, en temàtiques estratègiques d'alt valor afegit europeu.

Les línies d'actuació són:

 1. GeoThermica – dedicada a l'energia geotèrmica. (TANCADA)

 2. Oceanera Cofund – dedicada a energies oceàniques. (TANCADA)

 3. MANUNET 3 – dedicada a tecnologies de fabricació avançades. (TANCADA)

 4. ERAMIN 2 – dedicada a les matèries primeres per a una economia circular. (TANCADA)

 5. SUSTAINABLE FOOD PRODUCTION and CONSUMPTION (SUSFOOD 2) – dedicada a les tecnologies alimentàries. (TANCADA)

 6. MARITIME and MARINE TECHNOLOGIES FOR a NEW ERA (MARTERA) – dedicada a les tecnologies marines i marítimes. (TANCADA)

 7. SOLAR ERA-NET COFUND – dedicada a l'energia solar fotovoltàica i CPS. (TANCADA)

 8. ELECTRIC MOBILITY EUROPE (EMEurope) – dedicada a l'electromobilitat. (TANCADA)

 9. COBIOTECH – dedicada a la biotecnologia. (OBERTA: del 16 d'octubre al 14 de desembre del 2018)

 10. EURONANOMED III – dedicada a la nanomedicina. (TANCADA)

 11. WATER WORKS 2017 - dedicada a l'aigua en agricultura, silvicultura i aqüicultura continental. (TANCADA)
 12. SUSCROP - (TANCADA)
 13. PERMED - (TANCADA)
 14. SG+REGSYS - (TANCADA)
 15. SOLAR2 - (TANCADA)
 16. FORESTVALUE - (TANCADA)

Despeses elegibles

Poden variar segons convocatòria i línia d'actuació, però en general són elegibles el següent tipus de despeses:

Grau d'innovació (R+D+i)

R+D+i

Pressupost mínim i/o màxim del projecte

Dependrà de la línia d'actuació.

Condicions de l'ajut

Les convocatòries ERA-NET comprenen una fase internacional i una altra nacional, cada una d'elles amb els seus respectius requisits d'elegibilitat i procediments de sol·licitud, éssent imprescindible cumplir tots ells per a assolir el finançament. Només els projectes aprovats en la fase internacional de les convocatòries podran ser candidats a rebre finançament del CDTI. Tota la informació relativa a les condicions de finançament, normes d'elegibilitat i procés de sol·licitud, es pot consultar al respectiu enllaç web de cada ERA-NET.

Data inici i durada del projecte

Els projectes han de tenir una durada d'entre 12 i 36 mesos.

Fi de presentació de sol·licituds

Dependrà de la línia d'actuació.

Dotació pressupostària total de l'ajut

Enllaç web

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=724&MN=3&TR=C&IDR=2515&r=1280*720

Informació addicional