DESCARREGAR
CUPONS A LA INNOVACIÓ

Descripció

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la Innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ. Condicions segons convocatòria 2017.

Organisme

ACCIÓ

Beneficiari

Cupons d’innovació i tecnologia: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla d’entre 5 i 100 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.

Cupons d’ecoinnovació: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla d’entre 3 i 100 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.

Objectius de l'ajut

Els ajuts dels Cupons a la Innovació 2017 es subdivideixen en tres categories d’ajut:

A.1. Els Cupons de tecnologia podran ser utilitzats per rebre els següents serveis tecnològics subvencionables:

-  Estudis de Vigilància tecnològica i d’estat de la tècnica:

-  Estudis de viabilitat tecnològica i industrial

-  Desenvolupament tecnològic

-  Testeig i validació experimental

A.2. Els Cupons d’innovació podran ser utilitzats per rebre els següents serveis d’innovació subvencionables:

-  Conceptualització de nous productes/serveis

-  Millora del model d’innovació a l’empresa

A.3. Els Cupons d’ecoinnovació podran ser utilitzats per rebre els següents serveis d’ecoinnovació subvencionables:

-  Anàlisi dels processos productius i identificació de millores ambientals

-  Ecodisseny de productes i serveis

-  Prevenció i valorització de residus

-  Foment de nous models de negoci vinculats a l’economia verda i circular

Despeses elegibles

Es considera subvencionable el cost de la prestació a l’empresa del servei per part d’un proveïdor acreditat per ACCiÓ

Grau d'innovació (R+D+i)

IT

Pressupost mínim i/o màxim del projecte

Condicions de l'ajut

Data inici i durada del projecte

Els serveis que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar a partir de la recepció de la resolució de concessió i hauran de finalitzar en un termini màxim de 8 mesos.

Fi de presentació de sol·licituds

Fins al 27 de novembre del 2018, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

Dotació pressupostària total de l'ajut

300.000 Euros

Enllaç web

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/Programa_Cupons_Innovacio

Informació addicional