DESCARREGAR
INSTRUMENT PIME H2020

Descripció

L'instrument PIME és un esquema de finançament en fases mitjançant subvenció dirigit a donar suport a aquelles pimes, que tinguin l'ambició de créixer, desenvolupar-se i internacionalitzar-a través d'un projecte d'innovació de dimensió Europea.

Organisme

HORIZONTE 2020

Beneficiari

Els beneficiaris de la present línia han de ser pimes.

Podran subcontractar a altres entitats i podran sol·licitar el finançament en solitari. Aquestes podran ser beneficiàries de manera individual o en consorci amb altres pimes.

Objectius de l'ajut

La Unió Europea es planteja com a repte incentivar la R + D i la innovació a les PIMES de manera que siguin més actives en aquest àmbit fonamental per a la competitivitat europea. L'instrument PIME té les següents característiques diferencials respecte als projectes col·laboratius:


El INSTRUMENT PIME es dividirà en les següents fases:

 

Despeses elegibles

Totes les despeses necessàries per executar el pla de negocis presentat.

 

Grau d'innovació (R+D+i)

R+D+i

Pressupost mínim i/o màxim del projecte

Fase 1: El pressupost ha de ser de 71.482 €.

Fase 2: El pressupost del projecte ha d'estar entre 714.286 euros i 3,5 milions d'euros o més.

Fase 3: Lliure.

Condicions de l'ajut

Fase 1: Subvenció fixa de 50.000 €.

Fase 2: Subvenció del 70% del pressupost elegible del projecte, entre 500.000 euros i 2,5 milions d'euros

Fase 3: -

Data inici i durada del projecte

Fase 1: Durada màxima fase del projecte de 6 mesos.

Fase 2: Durada 1-2 anys.

Fase 3: Indefinit.

Fi de presentació de sol·licituds

El INSTRUMENT PIME està obert tot l'any, però té unes dates de tall per presentar sol·licituds, tant per a fase 1 com per fase 2. A continuació s'inclou el calendari:

Dotació pressupostària total de l'ajut

Dins de H2020, s'ha arribat a un compromís polític perquè almenys el 20% del pressupost dels Reptes Socials i el Lideratge en Tecnologies Industrials i Facilitadores (LEIT) vagi a les pimes, el que suposa que les PIMEs rebran 7.600M € que es repartiran de la següent manera:

Enllaç web

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/sme_instrument.html#c,topics=flags/s/SME/1/1&+callSta...

Informació addicional

La sol·licitud té un format similar a un Pla de Negoci.